Når personlig betjening, erfaring og moderne udstyr tæller

Værkstedet er opdateret med viden og udstyr til alle bilmærker. Når du besøger vores værksted kan vi tilbyde dig, at sidde i et separat lokale.

Du er også velkommen på værkstedet

Aircondition

  • Alle former for aircondition efterses og repareres.
  • Fejlkoder udlæses / slettes efter behov.
  • Tæthedskontrol, tryk- og vakuumtest udføres.
  • Efterfyldning og påfyldning af olie og sporstof udføres.
  • Korrekt miljø behandling af udskiftede dele.